HELIOTHERM - EIROPAS TEHNOLOĢIJU LĪDERIS

Daudzi starptautiskie patenti un balvas dokumentē mūsu vadošās pozīcijas, lai gan mēs uzskatām, ka lielākā un nozīmīgākā balva ir klientu apmierinātība. Tāpēc kopā ar mūsu 180 sertificētajiem partneriem mēs turpinām skatīties uz priekšu.

Mūsu aicinājums visiem, kuri vēlas pamest neprognozējamu fosilā kurināmā pasauli: Kļūstiet neatkarīgi! - Ar Heliotherm siltumsūkņiem.

Heliotherm Wärmepumpentechnik in Langkampfen
Schulung der Heliotherm Kompetenzpartner
In der Produktion werden pro Jahr ca. 4.000 Wärmepumpen gefertigt.
Wärmepumpen Dauerbelastungsprüfstand bei Heliotherm
Auf dem Prüfstand testen wir unsere Wärmepumpen vor Auslieferung!
1987
Uzņēmumu dibināja tā īpašnieks un vadītājs Andreas Bangēri [Andreas Bangheri
1994
Prezentēja pirmo modelējamo siltumsūkni
1997
Tālvadības izstrāde
2003
Pasaulē pirmās siltumsūkņu vadības web control 321 izstrāde
2005
Prezentēja pilnībā modulējamu siltumsūkni
2007
Heliotherm siltumsūkņu kompetences centra atvēršana Langkampfenā, Tirolē
2010
Heliotherm pētniecības un attīstības centra dibināšanas un ražošanas teritorijas paplašināšana
2011
Sertifikācija saskaņā ar EN ISO 9001: 2008
2012
MCS sertifikācija
2015
Saules fotoelementu sistēmas integrācija
2016
Jaunās Sensor produktu līnijas ieviešana

HELIOTHERM KVALITĀTES VADĪBA

Sertifikācija saskaņā ar DIN EN ISO 9001

Veiktā ISO 9001: 2008 sertifikācija ļauj Eiropas siltumsūkņu jomas inovāciju līderim ar galveno mītni Tirolē apliecināt savas kvalitātes vadības izcilību.

Sertifikācijas audita ietvaros tika pārbaudīta un novērtēta Heliotherm kvalitātes vadības sistēmas praktiska pielietošana un efektivitāte. Proti, atbilstība ISO 9001: 2008 kritērijiem garantē pakalpojumu kvalitāti un darba efektivitāti. Svarīgākie principi: izteikta orientēšanās uz klientu, uz procesu un risinājumiem vērsta lēmuma pieņemšana, kā arī nepārtraukti optimizācijas pasākumi.

Neatkarīga un ārēja sertifikācijas iestāde ALL-CERT atzina, ka Heliotherm viegli un priekšzīmīgi izpilda visas prasības. Trīs gadus derīga sertifikācija un šajā periodā iekļautie ikgadējie uzraudzības auditi garantē, ka kvalitātes vadības sistēma ir dzīvotspējīga, tiek uzturēta un nepārtraukti uzlabota. Heliotherm vadītājs, Andreas Bangēri: "Šī sertifikācija nebija obligāta, jo Heliotherm arī līdz šim strādāja, vadoties pēc augstākajiem kvalitātes standartiem. Mums bija svarīgi, lai šos augstus standartus apstiprinātu objektīva instance."

ALL-CERT ISO 9001

DALĪBA

Tiroles teritoriālā aģentūra - atjaunojamās enerģijas klasteris

Tiroles teritoriālā aģentūra ir Tiroles zemes iestāde ar likumīgām pilnvarām, ilgtermiņā stiprināt Tiroles ekonomikas un zinātnes nozari, lai nodrošinātu un radītu jaunas darbavietas. Klastera iniciatīvas tiek līdzfinansētas no ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) līdzekļiem.

EHPA - Eiropas siltumsūkņu asociācija

EHPA pārstāv Eiropas siltumsūkņu nozares intereses starptautiskajā līmenī. Siltumsūkņi veicina Eiropas klimata aizsardzības mērķu sasniegšanu, turklāt Zviedrijā un Šveicē tie jau ir standarta risinājumi.

Energoefektīvā siltumsūkņa iniciatīva

Šī iniciatīva veido siltumsūkņu etiķetēšanas noteikšanas un īstenošanas normas. Modeļa energoefektivitātes klase tiek atspoguļota skalā ++ (ļoti efektīvs) līdz -- (mazāk efektīvs).

Programma klima:aktiv

Programma klima:aktiv ir 2004. gadā startējusī Vides ministrijas iniciatīva aktīvai klimata aizsardzībai un ir Austrijas klimata stratēģijas daļa. Mērķis ir strauja un plaša klimatam draudzīgu tehnoloģiju un pakalpojumu ieviešana tirgū.

Umwelt Arena

Centrs Vides arēna (Umwelt Arena) padara ilgtspējību par iespējamu un izskaidro idejas un tehnoloģijas no dažādām nozarēm un ikdienas dzīves jomām. Apmeklētāji var izpētīt apvienotas zināšanas, salīdzināt risinājumus, saprast un gūt no tā konkrētu labumu ikdienai.

Ziemeļreinas-Vestfālenes (NRW) siltumsūkņu tirgus

Tirgus darbojas ar mērķi veicināt siltumsūkņu atpazīstamību, ģeotermiskie potenciāla pētījumi piedāvā patērētājiem plānošanas drošību, ja vēlaties izmantot zemes siltumu kā savu enerģijas avotu dārzā.

Federālā Vācijas siltumsūkņu apvienība (BWP)

Federālā Vācijas siltumsūkņu apvienība pārstāv visas siltumsūkņu nozares intereses. Federālās Vācijas siltumsūkņu apvienības prioritātes ir pamatnosacījumu uzlabošana, darbs sabiedrisko attiecību nozarē sekojošo jautājumu akcentēšanai un popularizēšanai: siltumsūkņu nozare, tīklu izveidošana un sadarbība pasākumos, siltumsūkņu kvalitātes nodrošināšana un sertifikācija, kvalitātes zīmes, urbšanas darbu uzņēmumi un siltumsūkņu uzstādītāji.

Aģentūra KlimaHaus

Aģentūra KlimaHaus ir autonomās Bocenas provinces ēku enerģētiskās sertifikācijas institūcija, kas arī atbild par visu būvniecībā iesaistīto personu izglītību un tālākapmācībām. Aģentūra ir sertificējusi vairāk nekā 5000 ēkas Itālijā un rīkojusi kursus vairāk nekā 22.000 projektētājiem. Aģentūra organizē arī iniciatīvas iedzīvotāju sensibilizācijai energoefektivitāti, ilgtspējas un klimata pārmaiņu jomā. Aģentūra KlimaHaus paaugstina interesi, informē un veicina energoefektīvas un ilgtspējīgas būvniecības pārskatāmību.

Austrijas siltumsūkņu apvienība

Austrijas siltumsūkņu apvienība pastāv kopš 2012. gada un ietver siltumsūkņu nozari visā vērtību ķēdē. Tās galveno uzdevumu vidū ir nozares apvienošana un stiprināšana, siltumsūkņu pamatnosacījumu izveidošana, kā arī kopējās siltumsūkņu sistēmas kvalitātes nodrošināšana.

Šveices siltumsūkņu nozares apvienība

Apvienība ietver visas galvenās Šveices siltumsūkņu nozares organizācijas un grupējumus. Šveices siltumsūkņu nozares apvienības centrālo mērķu skaitā ir siltumsūkņu virzīšana, siltumsūkņu izmantošanas pamatnosacījumu uzlabošana, kā arī informācijas nodrošināšana galvenajiem lēmumu pieņēmējiem (būvnieki, uzstādītāji, arhitekti, enerģētikas konsultanti utt.).

Fair Energy Partner

Fair Energy Partner atbild par atbildīgu enerģijas izmantošanu: Ilgtspējīgas tehnoloģijas un augstie kvalitātes standarti piedāvā optimizēšanas potenciālu mājsaimniecībām un saimniecībām, kā arī komerciālajām, industriālajām un komunālajām iestādēm. Šo potenciālu mēs uzlabojam ar modernajiem, laikmetīgajiem risinājumiem: Jo mēs uzskatām, ka tas ir godīgi attiecībā uz nākamajām paaudzēm.

Mēs atbalstam

Mēs īpaši atbalstam Kufšteinas reģiona jaunus sportistus un reģionālās apvienības. Vai tie būtu futbolisti, kamaniņu braucēji, sportisti ar invaliditāti vai bērni ar invaliditāti - mēs labprāt sniedzam savu atbalstu, lai veiktu vērtīgu ieguldījumu sabiedrības labā.

Kā sportisko zīmola vēstnieku Heliotherm siltumsūkņu tehnoloģijas [Heliotherm Wärmepumpentechnik] redz starptautisku, veiksmīgu kamaniņu braucēju Reinhardu Egeru [Reinhard Egger], kurš ar savu menedžeri Tobiasu Šīgelu [Tobias Schiegl] var sasniegt lielus panākumus.

 

Jūs varat iesniegt mums savu pieteikumu atbalsta saņemšanai.

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI UN NOTEIKUMI

+371 67554040